<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3041562&amp;fmt=gif">

f8994b9e-ff33-457a-975f-29745c0d8f27

Utfordring

If har gjennom sitt Waypoint prosjekt jobbet i lang tid med å få komplekse forsikringsprosesser på kryss av landegrenser samlet inn under en felles plattform. Med denne plattformen i bunn har det handlet det om å få til smarte cross-nordic løsninger, fase ut utdaterte systemer samtidig som man har kunden i fokus til enhver tid. Med stadig voksende volum og data ettersom den nordiske portefølen blir en del av Waypoint, så øker også behovet for stabile og resiliente tjenester med hyppigere leveranser.

4443c138-1ace-46f9-a912-cb51b455747d (1)

Løsning

Plattformen er bygget på moderne teknologi, med moderne metodikk og er et av Nordens største .NET prosjekter. Over 200 ansatte og konsulenter jobber på Waypoint plattformen, satt sammen av 15 tverrfaglige og autonome team. Alle jobber for å levere en stabil, skalerbar og sikker plattform. Waypoint er et langsiktig og komplekst prosjekt som krever kontinuitet og stabilitet hos de ulike teamene.

Arkitekturen er basert på mikrotjenester. Mikrotjeneste-arkitektur består av flere uavhengige tjenester, der hver tjeneste har en bestemt funksjon. Dette gjør at hver tjeneste kan utvikles og skaleres uavhengig av de andre tjenestene.

Det benyttes flere Platform-As-A-Service tjenester som Azure SQL Managed Instance, Azure Service Bus og Azure Functions.

913e63c4-24c9-4149-8ff6-74c917ab9b01

Resultat

Det foregår nå en overgang til mer skybasert utvikling gjennom Azure. Hver enkelt applikasjon blir vurdert i forhold til migrering. Ett av målene i prosjektet er å sikre enklere og mer stabil drift gjennom DevOps metodikk og verktøy, og innføre nyere teknologi.

Azure gir fordeler i forhold til dagens datasenterløsning på flere områder som er viktige for If. Det er raskere å starte opp nye prosjekter og nye tjenester, samtidig som Azure tilbyr nye muligheter for skalering og analyse av data.

For å komme hit har If vært gjennom en endringsreise fra å jobbe på en felles monolitt til å mer smidig og effektivt kunne spinne ut nye tjenester via mikrotjenester, kontinuerlig testing, læring og DevOps metodikk.

 

 

 

Kontakt
Øyvind Eikeland
Head of Cloud
Kontakt
Kristoffer Gudmundsen
Salgsdirektør