Helautomatisk boliglån uten å endre i eksisterende bankplattform

Knowit tilbyr nå norske banker heldigitale og automatiske boliglån med teknologien fra Dploy.

Gikk du glipp av vårt webinar – «Den raskeste veien til helautomatiserte boliglån»? Sett av mer enn 300 beslutningstakere i bank og finans.

Se webinaret her

 

Dploy er en moderne og modulær plattform som automatiserer og effektiviserer låneprosesser. Med høyeste grad av automatisering og få eller ingen manuelle steg i kundeprosessen, kan nå boliglån utføres automatisk - fra søknad til utbetaling. Det er ikke behov for å skifte ut eksisterende systemer eller prosesser – Dploy kan effektivisere og automatisere alene eller sammen med eksisterende løsninger i en allerede etablert infrastruktur. 

Mange av bankenes systemer for lån- og kreditthåndtering er kompleksetungvinte og krever manuell håndtering av lånesøknader. Den tid er nå forbi med hjelp av Dploy! 
Dploy-rammeverket benytter seg av den rivende utviklingen i teknologi og tjenester og drar nytte av muligheter som strukturert data, oppslag mot offentlige registre og innhenting av gode digitale verdiestimater. Totalt sett muliggjør denne utviklingen en heldigitalisering og automatisering av et stort antall av dagens boliglånsøknader.

Fra regional bank til nasjonal bank

Vi ser et tydelig taktskifte blant de norske bankene der små og større regionale banker nå tilbyr sine tjenester nasjonalt, og gjerne kun digitalt. Med det resultat at konkurransen om de lokale kundene blir mye større. Med Dploy fra Knowit kan vi hjelpe regionale banker å gjøre det samme – ta steget fra regional aktør til en nasjonal aktør. Ved hjelp av en kostnadseffektiv og tilpasset leveranse fra Knowit kan en regional bank være tilgjengelig nasjonalt, på et nytt eller eksisterende konsept, på kort tid – uten å endre eller bytte ut eksisterende bankplattform.

Smart og brukervennlig

Knowit er kjent for å utvikle smarte og brukervennlige løsninger med sluttkunden i fokus. Nå gjør vi det både sikrere, enklere og raskere å gjennomføre bolighandel ved hjelp av sikre datakilder, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. 

Markedsledende Samarbeidspartnere

For å sikre tilgang til god data har vi innledet tett samarbeid med Signicat, Ambita og Alva Technologies. Ambita er et teknologiselskap som i dag leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. De står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Alva Technologies er et av Norges ledende selskap innen proptech med mål om å utvikle nye løsninger for et mer velfungerende boligmarked.

Prate med oss om Dploy?