La oss utforske din bærekraftsutfordring! Knowit Miljøhack 16.-19.mars 2023

Miljøhack-av-Knowit

OBS! Det er ikke lenger mulig å sende inn caser for årets Miljøhack. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker sende inn en case til neste års hackathon. 

 

Miljøhack er et hackathon der Knowits ansatte jobber dedikert i tverrfaglige team med å løse miljørelaterte problemstillinger over tre dager. Nå ønsker vi å invitere våre samarbeidspartnere med på hackathon, ved å levere og presentere interessante miljøproblemstillinger for teamene våre. 

 

Årets hackathon: 

Hvor: Quality Hotel Entry Mastemyr

Når: 16-19.mars


Mer om Miljøhack

Temaet for hackathonet er miljø og klima, og vi skal løse ekte problemer for våre kunder.

Kundene våre presenterer problemstillinger for oss i forkant av hackathonet. Her står verken software eller hardware i fokus, men hvordan vi kan løse eller tilnærme oss en spesifikk utfordring. Hackathonet vil foregå som en konkurranse der hvert team utfordrer hverandre i å lage den beste løsningen på en valgt utfordring. Hvert lag velger sin egen problemstilling før oppstart.

Under hackathonet vil teamet jobbe sammen med å løse problemstillingen, og samler poeng underveis ved å løse utfordringer. Vinnerlaget og deres løsning på caset vil kåres lørdag 18.mars under bankettmiddag hvor representanter fra selskapene også stiller.

 

Krav til casene fra samarbeidspartnere

Casene skal være brede med rom for kreativitet og tverrfaglig arbeid. Det er viktig at oppgaven ikke føles som at teamene gjør en jobb for kunden, men at fokus ligger på å utforske en hittil uløst problemstilling eller utfordring. Alt som gjøres før og under hackathonet ansees som OpenSource. Kunden/samarbeidspartneren sitter ikke med eierskap til løsningen, men står selvsagt fritt til å ta den i bruk.

Vi ønsker videre at alle casene skal være relatert til bærekraft eller miljø. Vi ønsker gjerne at dere presenterer caset for gruppene før hackathonet, og stiller på banketten hvor vinneren kåres lørdag 18.mars.

Mottar vi veldig mange caser, må vi ta forbehold om at vi må plukke ut noen caser det vil jobbes med. Det vil si at vi dessverre ikke kan garantere for at deres case blir en del av årets hackathon

 

Frist for innsendelse av case: 15.desember

 

Hvilken verdi gir Miljøhack for dere?

 • Mulighet for å få hjelp til å jobbe med interessante problemstillinger knyttet til miljø, klima eller bærekraft
 • Tilgang til et spennende miljø som jobber med bærekraft
 • Over 100 timer gratis timer
 • Bidra positivt til å gjøre verden til et bedre sted

 

Eksempler på problemstillinger eller utfordringer

 • Koble brukerdata fra bank med miljø og forbruksmønstre
 • Få flere til bruke å kollektive tilbud som igjen vil redusere biltrafikk
  • Alternativer til vanlig kollektivtrafikk
  • Bedre tilbud av buss/tog/trikk
 • Eksempelvis stabilitet eller mer optimering av ruteplanlegging
 • Utnytte bygningsmasse som står ubrukt store deler av døgnet
 • Kaste mindre mat / Utnytte matressurser bedre

Har dere spørsmål? Ta kontakt med Torbjørn Moen. 

Miljøhack 2021

Reduksjon av unødvendig transport og CO2-utslipp

I 2021 gikk teamet som leverte en løsning til Posten Norge av med seieren for sitt arbeid med reduksjon av CO2-utslipp ved pakkelevering.