Knowit Academy: Cloud 2023 - 2024

Cloud-programmet er et sertifiseringsprogram. Du vil delta i individuelle og felles aktiviteter og ta en offisiell eksamen til slutt.

Programmet tilbyr flere sertifiseringer, og du velger én. Her kan vi hjelpe deg om du har spørsmål. Vi vil også arrangere et informasjonsmøte i forkant av påmeldingsfristen. 

Det meste av opplæringen vil gjennomføres individuelt av deg som deltager. Dette er en vesentlig forskjell fra de andre Academy programmene. Du vil ta online kurs hjemme når det passer deg best. Online kursene består av lesing, noen videoer og lab-oppgaver. 

Vi setter opp studiegrupper med noen obligatoriske treff, men dere kan sette opp flere om dere ønsker. Hver studiegruppe vil ledes av en av deltagerne. Ansvaret til koordinator er å sette opp møter og hjelpe til med fremdriften i gruppen. I tillegg vil vi ha tilgjengelig minst en erfaren skyekspert fra Knowit pr. plattform som kan bistå ved spørsmål. 

Det vil settes av en helg i november med fullt fokus på studiene i to dager. Dette vil holdes på et konferansehotell i Oslo-området. 

Tidsperiode 

Programmet starter på høsten og har eksamen før vi tar juleferie. Det er et halvårlig program.
 

Hva må jeg kunne før jeg starter? 

De fleste kursene starter rett på pensum og det vil være nyttig om du allerede har en forståelse for Cloud og hvordan ting henger sammen på en overordnet måte. I tillegg kan det være nyttig å ta en gjennomgang av kursmaterialet for å gjøre seg litt kjent med temaene og omfanget. Er du ny i skyen anbefales det at du f.eks. leser gjennom en av disse først (velg den som passer til plattformen du ønsker å fokusere på) 


Om eksamen
 

Du melder deg selv opp til eksamen når du har gjennomført kurset. Eksamen kan tas via egen PC eller i klasserom hos en eksamenstilbyder (f.eks. Glasspaper). Det er en multiple choice eksamen med konkrete spørsmål om temaer, og noen har også kundecase du må sette deg inn i på forhånd eller som en del av eksamen. Dette er godt forklart for hver enkelt eksamen slik at du kan forberede deg. 


Hva kreves av innsats?
 

En sertifisering krever vanligvis en god del timers innsats, så det er viktig at du er motivert for å gjennomføre i løpet av perioden. Kursene og pensumet er av litt forskjellig størrelse. De fleste kursene vil ta ca 40-60t å gjennomføre (noen er litt større), og så må du påregne ekstra tid til øving. Men, dette er individuelt. Har du allerede jobbet mye med temaene i pensum vil du kanskje ikke trenge like mye tid. Vi har flere eksempler på at noen består eksamen basert på kunnskaper de allerede innehar. 

NB: Tidene som er satt opp under er ikke nok for å gjennomføre programmet og bestå eksamen. Du må i tillegg planlegge inn egen studietid for å jobbe med pensum. 


Vi hjelper deg
 

Vi planlegger med å ha instruktører og ekspert-hjelp tilgjengelig slik at du har noen å diskutere med og forstå bedre hva som må til av forberedelser. Du får også tips til eksamens-forberedelser. 

Vi er i dialog med AWS, GCP og Microsoft ang støtte underveis, og prøver å få til et samarbeid der de kommer og bidrar i løpet av perioden. 


Hvilke sertifiseringer planlegges som en del av programmet?
 
AWS 
 • AWS Certified Developer - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Professional
 • AWS Certified Data Analytics - Specialty
 • AWS Certified DevOps Engineer - Professional 
Azure 
 • Azure Developer Associate 
 • Azure Administrator Associate 
 • Azure Solutions Architect Expert (krever Administrator først) 
 • Azure Data Engineer Associate 
 • Azure AI Engineer Associate
 • Azure Data Scientist Associate
 • Azure DevOps Engineer Expert (krever Administrator eller Developer først) 
GCP 
 • GCP Associate Cloud Engineer
 • GCP Professional Cloud Developer
 • GCP Professional Cloud Architect
 • GCP Professional Data Engineer
 • GCP Professional Machine Learning Engineer 
 • GCP Professional Cloud DevOps Engineer

Databricks
 
 • Databricks Certified Data Engineer Associate 

 

Merk:

 • Programmet har oppstart i oktober 2023 og avsluttes i juni 2024.
 • Du må avklare deltakelse med din nærmeste leder fordi programmet er såpass omfattende.
 • Regler for timeføring kan variere mellom Knowit-selskapene. Avklar dette med din nærmeste leder. 
 • Hvis du får plass er det obligatorisk å delta på alle kurs i programmet.
 • Åpent for alle ansatte i Knowit Norge.


Søknadsfrist:
30.august 2023

Programleder: Øyvind Eikeland


NB! Det kan fortsatt komme oppdateringer og endringer i programmet. Vi vil oppdatere websidene så fort som mulig når det kommer en endring.

Programgruppe

Firoz Basha Shaik


Firoz Basha Shaik er en erfaren løsningsarkitekt med 18+ års erfaring innen infrastruktur, skytjenester og datasenter. Han har solid teknisk bakgrunn med spisskompetanse innen design, arkitektur, transformasjon og konsolidering av IT-tjenester. Firoz har erfaring fra store og komplekse kundeprosjekter i privat og offentlig sektor. For tiden jobber Firoz primært med skyteknologi, med dyp kunnskap om både Microsoft Azure og Amazon Web Services. Rollene inkluderer blant annet design, arkitektur, sikkerhet, migrerings-strategi og infrastruktur som kode.Innenfor Azure er han sertifisert som Microsoft Azure Solutions Architect Expert, Microsoft Azure Security Technologies, Microsoft Certified Azure Network Engineer Associate.sertifiseringer som AWS Certified Solutions Architect - Professional, AWS Certified Solutions Architect - Associate, AWS Certified Security - Specialty, AWS Certified Developer - Associate.Firoz har også erfaring med Infrastructure as Code, og er sertifisert som HashiCorp Terraform Associate.

Øyvind Eikeland


Øyvind Eikeland
har 25 års erfaring med utvikling, arkitektur og teknologiledelse i offentlig og privat sektor. De siste ti årene har han jobbet med skyteknologi, data plattformer og kunstig intelligens. Som CTO i Knowit Solutions Norway har han et spesielt ansvar for teknologistrategi og faglig utvikling av ansatte. Øyvind er Google Certified Professional Cloud Architect og har ellers erfaring fra både Azure og AWS gjennom flere kundeprosjekter.

Program 2023/24

Kickoff og middag

28. september 2023

Workshop U1

19.oktober, kl. 17-21

Workshop hos AWS

23.oktober 2023

Workshop hos Google

2. november 2023

Workshop hos Microsoft

Okt/Nov 2023

Cloud weekend

18.-19. november 2023

Eksamen

Nov/Des 2023

Påmelding er nå lukket.

Spørsmål om Academy?