Knowit Academy: Data & AI 2023 - 2024

I år introduserer vi et nytt Knowit Academy program med fokus på Data og AI (Artificial Intelligence). Programmet vil være en kombinasjon av teori og praktiske øvelser, og dekker temaer som data plattformer, store språkmodeller (LLM), prompting og bruk av generativ AI i praksis.


Merk:

  • Programmet er helt nytt og under utvikling. Se under for mer informasjon.
  • Du må avklare deltakelse med din nærmeste leder fordi programmet er såpass omfattende.
  • Regler for timeføring kan variere mellom Knowit-selskapene. Avklar dette med din nærmeste leder. 
  • Hvis du får plass er det obligatorisk å delta på alle kurs i programmet.
  • Åpent for alle ansatte i Knowit Norge.

 

Søknadsfrist: 30.august 2023

Programleder: Øyvind Eikeland

NB! Det kan fortsatt komme oppdateringer og endringer i programmet. Vi vil oppdatere websidene så fort som mulig når det kommer en endring.

Program 2023/24

Kickoff

28. september

Egenstudie

Databricks Lakehouse Fundamentals

16. oktober. 4t online kurs

Pål de Vibe

Dataplattformer i 2023

17. oktober kl 16-20

Henning Rokling

Generativ AI

1. november kl 16-20

Egenstudie

Prompt Engineering

Desember. 2t online kurs

Pål de Vibe

Tren din egen ChatGPT

17. Januar kl 13-17

Jørn Atle Husbyn & Lars Kvinge

Datadrevet og AI i praksis

Februar

Info kommer

Master Data Management

Brynje Nordli

Kodeutvikling med AI

April

info kommer

Responsible AI & Etisk AI

Mai. Forventes å være 1 dag.

Påmelding er nå lukket.

Spørsmål om Academy?