Knowit Academy: Praktisk personalledelse 2023 - 2024

For deg som har eller ønsker deg personalansvar i Knowit. Programmet tilbyr nyttige verktøy for å veilede andre og for å bli mer bevisst dine egne egenskaper som leder.


Praktisk personalledelse er et samlingsbasert kurs som går over ni måneder, der formålet med
kurset er å videreutvikle de som har personalansvar i dag og utdanne fremtidige ledere.

Som deltaker får du fordype deg innen viktige ledelsestemaer ved hjelp av eksperter innen sitt fagfelt, der diskusjon, refleksjon og praktiske øvelser er en sentral del av samlingene. Du lærer blant annet om: hvordan lede ulike mennesker og situasjoner, agile coaching, motivasjon og drivere,  hvordan gi og motta tilbakemeldinger, stressmestring, arbeidsrett, kulturbygging, gjennomføring av medarbeidersamtalen og hvordan finne din egen lederidentitet. I løpet av kurset blir du bevisstgjort og utfordret på din egen atferd og lederpraksis, i tillegg til at du får nyttige verktøy som du kan ta i bruk i hverdagen for å bli en enda bedre leder.


Merk:

  • Programmet har oppstart i oktober 2023 og avsluttes i juni 2024.
  • Du må avklare deltakelse med din nærmeste leder fordi programmet er såpass omfattende.
  • Regler for timeføring kan variere mellom Knowit-selskapene. Avklar dette med din nærmeste leder. 
  • Hvis du får plass er det obligatorisk å delta på alle kurs i programmet.
  • Åpent for alle ansatte i Knowit Norge.


Søknadsfrist:
30.august 2023

Programleder: Siv S.Brødsjømoen 
 
NB! Det kan fortsatt komme oppdateringer og endringer i programmet. Vi vil oppdatere websidene så fort som mulig når det kommer en endring.

Program 2023/24

Kickoff

28. september 2023

Vigdis Austrheim

Hva er ledelse og hva kreves?

19.oktober 2023

Geir Amsjø

Agile Coach

7. november 2023

Tommy Nordang

Kommunikasjon og tilbakemeldinger

8. desember 2023

Felles lunsj

9. januar 2024

Haakon Rydning

Stressmestring

17.januar 2024

Rune Semundseth 

Medarbeidersamtalen

14. februar 2024

Kjell Ove Ernes

Introduksjon til arbeidsrett

13.mars 2024

Amund Fjeldstad

Generasjonsledelse og ledelsesfeller

9.april 2024

Rune Semundseth

Kulturbygging

22.mai 2024

Vigdis Austrheim

Hvordan utvikle deg videre i lederrollen?

12.juni 2024

Påmelding er nå lukket.

Spørsmål om Academy?