Knowit talks: Hjemmel til besvær? 28. september 2021

 

Når?
28. september
Kl. 08.30 - 09.30 (frokost serveres fra 08.00)

Hvor?
📍Sundtkvartalet / Webinar

Vi har gleden av å meddele at vi for første gang på lenge gjennomfører Knowit talks fysisk på Sundtkvartalet. Det blir lett frokostservering og mulighet for smittevennlig mingling. Det vil imidlertid kun være plass til 50 personer på det fysiske arrangementet, og foredraget vil derfor bli streamet i tillegg.

Vi opererer etter førstemann-til-mølla-prinsippet og sender ut en bekreftelse til alle som får plass fysisk. Alle andre påmeldte vil selvfølgelig ha tilgang via stream.

 

Hjemmel til besvær?

Lovlig deling av data er ingen dans på roser

I Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 trekker man fram deling av data som en forutsetning for å få på plass gode innbyggertjenester. Nå er dette for så vidt ikke noe nytt; å sørge for at innbyggerne bare trenger å oppgi samme informasjon til det offentlige en gang, har vært et mål i en årrekke uten at man har fått det skikkelig til. Og en av de tingene som oftest trekkes fram som showstopper er mangelen på hjemmel til å dele data.

Vi har derfor viet det første fysiske frokostseminaret etter coronaen til dette temaet, og har invitert foredragsholdere som både brenner for “once only”-prinsippet og som kanskje også har løsningene på datadelingsproblemet.Foruten frokost står følgende på menyen:


Steinar Skagemo: Samtykke til begjær?

Fra å hatt en status som det beste behandlingsgrunnlaget, har det i flere år vært en klar oppfatning om at samtykke ikke egner seg når det offentlige skal dele data, men at det i stedet skulle etableres hjemler. Nylig kan det se ut som trenden har snudd igjen. I presentasjonen blir det en liten historisk gjennomgang av diskusjonen rundt bruk av samtykke for deling av data, samt noen forsøk på å vise hvorfor diskusjonen har sporet av.

Steinar BW

Steinar har hovedfag forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo, et fag som kombinerer juss, it og samfunnsfag. Han har lang erfaring fra arbeid med digitalisering av offentlig sektor, blant annet fra Difi og Oslo kommune. I dag jobber Steinar i Brønnøysundregistrene med informasjonsforvaltning, Nordic Smart Government og livshendelsen "Starte og drive en bedrift".


Siri Eriksen: Bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag for deling av data i offentlig sektor

Om Digitaliseringsdirektoratets arbeid med veileder for datadeling.

Siri BW

Siri er ansatt ved det Nasjonale ressurssenteret for deling av data (Digdir). Hun er utdannet jurist og kriminolog, og har tidligere blant annet arbeidet med rettslige spørsmål knyttet til digitalisering og personvern i Skatteetaten.


Per Olav Nyborg: Traq - en samtykkeplattform bygget for å holde kontroll på samtykker gjennom livssyklusen 

Når samtykke er behandlingsgrunnlag, må det dokumenteres skikkelig. Man gjennomgår minimumskravene til samtykke og områder samtykke vil bli mer relevant (for eksempel innen IOT). Med konkrete eksempler fra offentlig og privat sektor.

 Per Olav BW

Per Olav har lang erfaring fra utvikling av digitale produkter og tjenester. Han var med i oppstarten av Oslo kommunes digitalisering (Oslo digital task force). Han kom til Traq fra stillingen som COO i KF (www.kf.no), som utviklet, kommersialiserte og leverte veldig mange digitale løsninger med stor utbredelse og omfang. Per Olav kjenner veldig godt til leverandører, prosesser, regelverk og løsninger i offentlig sektor; selv om han i Traq i dag jobber like mye med både startups, større selskaper og selskaper som jobber internasjonalt.

Han har tidligere ledet oppstartsbedriften VR Education som skal hjelpe barn med å lære matematikk ved bruk av VR, har deltatt i mange nasjonale prosjekter, standardiseringer og rapporter over årene. Eksempler på rapporter relevant for denne sesjonen Per Olav har bidratt på er Dataforeningens «Juridiske hindre for digitalisering» og Digdir sin rapport om digital assistent.