Rett pris for rett strekning

Etterspørselen etter togseter varierer enormt. Hvordan sikrer man rett pris for riktig avgang? Knowit har bistått VY med å lage nye og sikre prognoser ved hjelp av dataanalyse og avansert maskinlæring.

Hvordan kan ledere komme i gang med AI?

Idun Storm deler sine råd fra MIT. Storm tror at Knowit vil benytte AI i en stor del av leveransene innen to år. - Det kan være lurt å sette i gang modningsprosesser internt i organisasjoner allerede nå, sier hun.

Appen som skiller villaks fra rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks er en av de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen. I en ny app som Knowit har laget for Fiskeridirektoratet, skal du nå snart kunne skille rømt oppdrettslaks fra villaks. Målet er at appen skal kunne bidra til at mer oppdrettslaks blir fjernet fra norske farvann.

Kort vei til maskinlæring

Andreas Hunderi er rådgiver og løsningsarkitekt, og jobber daglig med AI-teknologi i Knowit. I dette webinaret forteller han om Firebase sitt ML-kit, som gjør maskinlæring lett tilgjengelig på mobile flater.

Tøffe hudbehandlinger

80 prosent av ungdom sliter med akne, og for de hardest rammede kan den medisinske behandlingen være tøff. Med utgangspunkt i en AI-algoritme utviklet vi et digitalt hjelpemiddel for Galderma, et selskap som tilbyr hudbehandlingsprodukter mot akne.

Maskinlæring for bedre fiskevelferd

Oppblomstring av giftige alger kan oppstå raskt og slå ut store mengder oppdrettslaks. Sammen med Grieg Seafood har Knowit sett på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å gi gode prediksjoner for algeoppblomstring for å gjøre mottiltak i tide og sikre god fiskevelferd.

Tar kunstig intelligens videre 

Knowit er en del av Norwegian Cognitive Center, som gjennom et partnerskap med blant annet tech-giganten IBM kobler bedrifter med data scientists, analytikere, matematikere og forskere, og gir nesten ubegrenset med ekspertise til de som ønsker det. 
Kontakt
Idun Storm
Leder strategisk rådgivning, Knowit Experience Bergen
Kontakt
Andreas Hunderi
Rådgiver og løsningsarkitekt, Knowit Experience Bergen