Knowit Talks 19. september 2023

Hvordan innovere effektivt - med bruk av AI-3

 

Velkommen til Knowit Talks: Hvordan innovere effektivt - med bruk av AI

 

Årets Oslo Business Forum handler om hvordan selskaper kan ta eierskap til endringer, og gjøre dem til en fordel. I den forbindelse snakket vi i forrige Knowit Talks om hvorfor selskaper bør innovere nå, til tross for usikre tider. Bli med oss den 19. september når vi viser deg hvordan du kan innovere mer effektivt ved hjelp av generativ AI – fra idé til validert løsning. 

Mange virksomheter står i usikre omgivelser, blant annet forårsaket av endringer i kundeatferd, inntog av nye forretnings- eller tjenestemodeller, kommersialisering av kunstig intelligens, nye krav og et makrobilde i forandring.  

I forrige Knowit Talks snakket vi om viktigheten av å innovere nå, til tross for de usikre tidene, og at aktører som omfavner innovasjon på tidspunkter som dette historisk utkonkurrerer de som ikke gjør det. Vi så på hvorfor det har blitt relativt sett farligere å tenke kun "business as usual" og kostnadskutt, og pekte på tre ting vi mener selskaper nå må evne å gjøre i parallell.

I dette frokostseminaret skal vi bli mer praktiske. Vi skal se på en bestemt tilnærming til innovasjon, og se på hvordan - helt praktisk- selskaper som forstår viktigheten av innovasjon kan gjøre dette raskere og billigere ved hjelp av generativ AI. Våre eksperter i Knowit vil vise 

  • En helhetlig prosess for å innovere – fra idé til validert løsning 
  • Hvordan deler av prosessen kan støttes av AI – hvordan man kan bruke relevante verktøy 
  • Hvordan generativ AI hjalp oss med innovasjonsarbeidet da vi skulle utvikle en destinasjon for matturisme i Agder, Sørlandets Bakhage 

Vi mener langt flere selskaper må se på generativ AI som en katalysator for innovasjon fremfor en trussel. Kom innom, ta en kopp kaffe og lær hvordan din bedrift kan benytte AI til å effektivisere innovasjonsarbeidet.

Praktisk informasjon: 

  • Tid: Tirsdag 19. september kl 08:30-09:30
  • Sted: Universitetsgata 1, 0164 Oslo

Program: 

  • 08:00 – Servering av frokost og kaffe 
  • 08:30 – Hvordan innovere effektivt – med bruk av AI, Knowit Management Consulting
  • 09:25 – Spørsmål fra salen

Til info: Arrangementet er gratis, og det er begrenset med plasser. Eventet er fysisk og vil ikke bli streamet. 

Velkommen til frokostseminar hos Knowit!

OBF x Knowit main partner 2023-2


Foredragsholdere: 

 

Vemund Rudshagen

 

Vemund Rudshagen  

Vemund Rudshagen er Senior Manager og leder for innovasjonsområdet i Knowit Management Consulting. Han har ekspertise innen utforskning og validering av forretningsmodeller, og har solid erfaring fra produkt- og forretningsutvikling på team- og ledelsesnivå gjennom rådgivning og startup-virksomhet.

Vemund er lidenskapelig opptatt av problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom strategi, kundebehov og digital teknologi – og ønsker å skape reell og varig verdi for klienter, sluttkunder og samfunnet som helhet. Han er overbevist om at flere selskaper for alvor bør sette innovasjon og løpende utforskning av nye muligheter på agendaen, og at det er enklere å komme i gang for vanlige selskaper enn mange tror. 

 

 

Kristine

 

Kristine Kjeldsen

Kristine er en erfaren rådgiver som er opptatt av å styrke kraften i kommersielle og offentlige virksomheter gjennom menneskesentrisk utvikling.  Tyngden av hennes erfaring er innen strategisk forretningsutvikling og samfunnsinnovasjon.

Kristine har i tillegg lang erfaring som leder der kulturbygging og fokus på menneskelig motivasjon har stått sentralt, samt faglig utvikler der hun har undervist i kvalitativ metode for næringsutvikling og innovasjonsmetodikk. Hun har spisskompetanse på kvalitativ metode som grunnlag for strategisk rådgivning og særlig innovasjonsmetodikk som f.eks «design thinking», der brukerinvolvering, medvirkning og tverrfaglig samskapning står sentralt i utviklingsprosessene. 

 
 

 

Johanne Dølvik

 

Johanne Dølvik

Johanne er seniorkonsulent innen fagområdet strategi og innovasjon og har bistått startups og etablerte virksomheter med produkt- og tjenesteutvikling, konseptutvikling og vekststrategi. Hun har en særlig interesse for hvordan man kan anvende kundeinnsikt og data til å skape gode og innovative tjenester og produkter. 

 

 

Live Haraldsen

 

Live Haraldsen

Live er konsulent i Knowit Management Consulting og har jobbet med tidlig fase innovasjon med både start-ups og med større, etablerte virksomheter. Ved bruk av kvalitativ metode og design thinking hjelper hun kunder med å avdekke underliggende forbruker / bruker behov, drivere og barrierer for å skape mer treffsikre og attraktive produkter og tjenester.  

NB! Til info kan det bli tatt bilder/video på arrangementet til markedsføring av Knowit. Dersom du skulle ha innvendinger eller ønsker å reservere deg mot at bilder av deg blir brukt i markedsføring, må du gi beskjed til fotograf, eller eventansvarlig.

 

Påmelding