Knowit talks: Sirkulær økonomi, samarbeid og innovasjon 16. Februar 08.30 - 09.30 | Universitetsgata 1

Mot en bærekraftig fremtid: Lykkes med sirkulær økonomi ved hjelp av samarbeid og innovasjon. Velkommen til et spennende frokostseminar om hvordan innovasjon og samarbeid kan tilrettelegge for å lykkes med overgangen til sirkulær økonomi.

Oslo kommune har samarbeidet med oppstartsbedriftene GRIN og AION i prosjektet "Take away uten throw away", hvor Oslo kommune ønsket å teste nye løsninger for å stoppe tilførselen av plast til miljøet og ut i Oslofjorden. Prosjektet utviklet en løsning for hvordan erstatte engangsemballasje for mat med et komplett sirkulært system for gjenbruksemballasje.

Sammen skal vi presentere relevante tematikker innen bærekraft og sirkulær økonomi, innovasjon og samarbeid. 

Agenda:

  • Viktigheten av innovasjon og samarbeid for å lykkes med sirkulær økonomi

  • Take away uten throw away - Hvordan Oslo kommune sammen med AION og GRIN har jobbet innovativt for å hindre forsøpling i byen vår

  • AION og GRIN deler erfaringer fra sitt arbeid med grønn innovasjon og teknologi for sirkulær økonomi

Praktisk info og informasjon om foredragesholderene

Rykende fersk kaffe og frokost vil bli servert fra kl 08.00. Arrangementet er gratis, og det er begrenset med plasser.

GRIN | Daniel Millet - Chief Business Developer and Co-Founder
Grin lager smarte innsamlingssystemer som tilrettelegger for sirkulær økononomi. Løsningene deres hjelper bedrifter med å få sine sirkulære produkter tilbake fra forbrukerne, ved å lede strømmen av materialer bort fra deponier, forbrenningsanlegg og miljøet - tilbake i en sirkulær sløyfe. De håndterer alt fra medisinsk utstyr til gjenbrukbare kaffekopper og elektronikk. 

For å oppnå dette bygger de smarte innsamlingssystemer (maskinvare og programvare), som kombinerer toppmoderne sensorteknologi, KI og digitale løsninger. Dette gjør det mulig å validere returer, og kundene deres får kommunisere og engasjere seg direkte med forbrukere gjennom, nudging, belønningssystemer og insentiverte returer.

AION | Kristina Skants - Manager Circular Solutions
AION er et norsk oppstartselskap eid av Aker, som jobber med sirkulære løsninger for plast på industrielt nivå. AION utvikler teknologi for å sikre sporbarhet og dokumentasjon, og jobber med å knytte sammen flere verdikjeder for å skape fult sirkulære løp for avfall og produkt. AION har utviklet og designet den sirkulære gjenbruksemballasjen i prosjektet, og sikrer at disse blir resirkulert til nye produkter og får «evig liv».

Oslo kommune Bymiljøetaten | Håkon Vikøren - Fagansvarlig - Klima- og Miljøavdelingen
Bymiljøetaten forvalter Oslos fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Etatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by.

Knowit Insight | Elisabeth Elle Smelror - Leder Bærekraft Task Force
Knowit Insight hjelper våre kunder med å utvikle og forsterke egenskaper vi mener er avgjørende for fremgangsrike organisasjoner fremover. Våre ledelseskonsulenter jobber med å gjøre våre kunder konkurransedyktige i en verden i stadig endring. Med utgangspunkt i visjonen om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon kan vi være en positiv kraft i spørsmål knyttet til miljø og bærekraft i et bredere perspektiv.

 

Det vil bli tatt bilder på arrangementet som kan benyttes til markedsføring. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette bes du ta kontakt med oss etter påmelding.

Påmelding